TERVEZÉS

Az épületek, melyekben élünk hatással vannak érzéseinkre, idegrendszerünkre, hangulatunkra, társas kapcsolatainkra. Az épületek határoló szerkezetei mintegy bőrréteget képeznek körülöttünk, melyek befolyásolják érzéseinket éppúgy, ahogy szervezetünk hangulatunkat. Nem csak a benne lakókra, hanem a környezetében élőkre is hatással van. Nem mindegy, hogy milyen kontextusban van a helyi közösséggel, az adott építési szokásokkal, anyagokkal, kulturális örökséggel, hiszen csak akkor tud szerves része lenni az élettérnek, ha odavaló, így a használói is akkor érzik magukénak, ha tényleg ő maguk tükröződnek az épületben.

Tervezés közben az organikus építészet elveit követem. Számomra az organikus építészet nem irányzat, hanem életfilozófia, magatartásforma, s mint ilyen, nem korlátozható egy egyszerű meghatározásra, amelyből pillanatok alatt megérthetjük annak lényegét. 

A tervezés folyamán fontosak számomra helyi adottságok, építési szokások - anyagok, keresem a környezetbarát építési technológiákat, az optimális egyensúlyt a környezettudatosság és a használatból és funkcióból adódó igények között. Történelmi-kulturális örökség alapjaira igyekszem építkezni és az egyedi igényekre, adottságokra való tekintettel hagyom az épületet, hogy megtervezze ceruzámmal saját magát. Véleményem szerint az ÉPítés mindig belülről, önmagunkból indul.

Ezt a növekedést, külső-belső építkezést kísérem el építészként. 

Tervezéskor a hagyományos anyagú épületek mellett a vályog, könnyűvályog és szalmabála házakat is tervezek. Ma már nem csak a téglára mondhatjuk, hogy teljes értékű, építőanyag, számos alternatív megoldás létezik, melyekkel, a téglát és a hungarocell hőszigetelést kiváltva korszerű, időtálló házat építhetünk.  Az alternatív megoldások egyre nagyobb jelentőségűek, hiszen a megnövekedett ökológiai lábnyom, a változó gazdasági lehetőségek, és a jövőnkről való felelős gondoskodás igénye kényszerítő erővel bír.

Ma már a hazai jogszabályi előírások lehetővé teszik a vályog és a szalmabála építőanyagként való felhasználását. Mezőgazdaságok környezetében ez könnyen elérhető, természetes és olcsó anyag. A szalmabálát, mint építőanyagot, kitöltő szerkezetként használjuk, a ház tartószerkezete faváz, amely hordja a födém és a tető terheit.

TERVEZÉS TÉMAKÖREI

A tervezés az építés első fázisa. Ekkor fogan meg az épület, kapnak formát az elképzelések, vetül ki a képzeletünkből papírra, számítógépre, hogy később az valósulhasson meg, amit szeretnénk.

Építészeti tervezési témakörei:

 • épület felmérés, előkészítés
 • építészeti tervezés
 • számítógépes látványtervezés
 • építési engedélyezési vagy egyszerű bejelentési tervdokumentáció
 • építési kivitelezési (megvalósítási) tervdokumentáció készítés

Kapcsolódó feladatok:

 • előzetes árkalkuláció készítés
 • részletes (tételes) költségvetés készítés
 • építész tervezői művezetés
 • épületenergetikai szakértés
 • ÉTDR és E-napló ügyintézés

Az építkezés első gondolatának megszületésétől, majd a tervezéstől az építkezésig és a használatbavételi engedély megszerzéséig, ezt követően pedig a beköltözésig terjedő időszakban az építkezéssel kapcsolatos műszaki, gazdasági, építésjogi, illetve a vonatkozó jogszabályi témakörökben nyújtott szaktanácsadás, szóbeli és / vagy írásbeli szakmai vélemény, javaslattétel segíti a tervezés előkészítését és a beruházás folyamatát.

A tanácsadás témakörei:

 • az építési telek kiválasztása, az építési telek alkalmasságának vizsgálata
 • új épület megvalósításával kapcsolatban szakmai tanácsadás
 • épületszerkezettel kapcsolatos szakmai tanácsadás
 • meglévő épület felújításával, korszerűsítésével, átalakításával, tetőterének beépítésével, illetve az épület egyéb bővítésével kapcsolatos szakmai tanácsadás
 • régi (történeti) épület, műemléki-jellegű (historikus) épület, műemlék épület felújításával, helyreállításával, rekonstrukciójával, restaurálásával kapcsolatos szakmai tanácsadás.

A TERVEZÉS MENETE

Számomra a tervezés nem csak azt jelenti, hogy egy funkcionális "tárgyat" kifaragunk különböző anyagokból, hanem felelős feladat. Nem véletlenül használtam ezt a ronda szót, hiszen manapság leginkább a funkció és a használat adja az épület értékét, kizárólagosan háttérbe szorítva a lelki, szellemi és egyéb nem mérhető tartalmakat. Az építésznek rá kell hangolódnia a feladatra, az építőkre, bele kell tudnia látni a szavak mögött elhangzó gondolatokba, érzésekbe, érzékelni kell az építtetők működését, életmódját, a helyszíni adottságokat, kulturális gyökereket, és mindezt át kell szűrnie saját magán, hogy olyan ÉPület szülessen - a szóban benne van az egységre törekvés, épség -, mely az élet támogató helye. Az épület maga olyan szerves alkotója az embernek, a benne élőknek, mely nyolcadik bőrrétegként működik, hatással van az életünk minden mozzanatára, nem csak a jelenre, hanem hosszú távú életminőségünkre is. Emiatt tervezés alatt elengedhetetlennek tartom a rendszeres egyeztetéseket, lehetőleg személyesen, hogy újra és újra át tudjunk beszélni minden olyan dolgot, ami egy kicsit is érinti az építés drámáját, ezáltal közösen alakíthassuk ki a vázlattervet. Ez a leghosszabb és a legfontosabb része a tervezés folyamatának. Erre nem szabad az időt sajnálni.


Tervezési feladat és honorárium:

Az első alkalommal egy 60 perces kötetlen beszélgetést tartunk az irodámban, ahol megismerkedünk egymással, egymásra hangolódunk és átbeszéljük az építkezéssel kapcsolatos lépéseket, tervezési programot, röviden az előképeket, valamint az ütemezést. Ezt követően készítek egy tervezési díj kalkulációt, melyet a közösen kialakított tervezési program és az épület ÉKS (Építőipari költségbecslési segédlet) árai szerinti  becsült bekerülési költséghez szoktam viszonyítani, százalékosan meghatározva, mert az általában jól körvonalazza a tervezésre fordított munka mennyiségét. 


Az építkezés előkészítéséhez lehetőségük van megrendeli több konstrukcióban a tervezői feladatokat:

 • "Neked való ház" ülések és a tervezés előkészítése

A tervezés 2-3 egyeztetéssel kezdődik az irodámban. Amennyiben szimpatikus, szívesen bevonnám Önöket egy önismereti folyamatba is, melyet az egyeztetések informális részén felül tartanánk. Jó ideje life coach eszközöket használok mind a tervezés előkészítéséhez, mind a jelenlegi állapot feltárásához, megértéséhez, mely segítséget nyújt abban, hogy közelebb kerüljenek a jelenlegi életükhöz, élettérhez, vagy a jövőbeni otthonukhoz. Erről szóló rövid ismertetetőt, ízelítőt "Neked való ház" névvel, megtalálják a honlapomon. Ezek az ülések a tervezéstől függetlenül, vagy azzal párhuzamosan is mehetnek. A tematikát, témaköröket az igényeik szerint állítjuk össze.

 • Minimális tervcsomag:

Csak a jogszabály által előírt tervek készülnek el, vagyis az építési engedélyezési terv, vagy lakóépületek esetén egyszerű bejelentési tervek: az építészeti és a szakági munkarészek.

A tervezési munkához legújabban már segítségül hívom a virtuális valóságot. VR Cardboard szemüveggel egyszerűen bejárható az épület még a tervezési fázisban, mely segít az épületet térben elképzelni.

 • Kombinált tervcsomag:

Jogszabály által előírt építési engedélyezési terv, vagy lakóépületek esetén egyszerű bejelentési terv tervcsomagja kiegészül építészeti és tartószerkezeti kivitelezési tervrészekkel. Mivel nem minden esetben kötelező a kivitelezési terv, emiatt szabadon határozzuk meg, milyen tervek készüljenek el a kivitelezés megkönnyítéséhez. Az épület igényességéhez mérten lehet választani terveket. A tervezési költségeket az elkészítendő tervek szerint egyedileg állítom össze.

Amennyiben szeretnék, tudok készíteni számítógép által generált valósághű látványterveket is.

 • Maximális tervcsomag:

Jogszabály által előírt engedélyezési terv és a komplett építészeti kivitelezési terv.

 • Tervezői művezetés:

A kivitelezési fázisban a jogszabály lakóépületeknél 6 alkalom tervezői művezetést ír elő, melynek keretében az építés alatt felmerülő kérdéseket, műszaki megoldásokat lehet tisztázni az építés helyszínén. Minden művezetés után készítek egy jegyzőkönyvet majd, ahol összeszedem, rögzítem a megbeszélteket, melyet feltöltök az építési naplóba. A tervdokumentáció költségén felül a tervezési művezetés költségével is szükséges kalkulálni.