Kozma Zsuzsanna


Bemutatkozás


Építész, energetikai tanúsítóm, műemlékvédelmi szakmérnök és építési műszaki ellenőr vagyok. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán végeztem a tervezői modulon 2009-ben.

Zalaegerszegen nőttem fel, ahol a gyermeki évek alatt erős kötődés alakult ki bennem zenéhez, rajzoláshoz és a természethez, majd az egyetemen ismertem fel és fogalmazódott meg bennem épített környezetünk formálásának felelőssége és az építész szerepének jelentősége. A feltett kérdéseimre választ kaptam Mestereitől először az egyetemen, majd műhely munka keretében a mindennapokban. Hat évig dolgoztam a Triskell Épülettervező Kft.-nél Budapesten, ahol megismerkedtem az irodai munkával, az alapokkal, megtanultam a szakma fogásait mestereimtől, kollégáimtól. Példát mutattak, hogyan tud egy építész feladatot vállalni az építésben és a közösségépítésben is. Minden nyáron kalákázást szerveztünk egyetemistákkal. A kaláka építkezések erősítik egy csoport, közösség összetartó erejét. Fontosnak tartom az együtt alkotást, hiszem, hogy a közös munka, a fáradtság, az együtt megélt nehézség az, mely átnemesíti az izzadságot szeretetté, egy más jellegű építő téglává. Sokat köszönhetek Makovecz Imrének, Csernyus Lőrincnek és Turi Attilának, hogy irányt, példát mutatnak nekem nem csak az építészetben, hanem az élet minden területén. 

Jelenleg Budapesten, a 11. kerületi irodámban tervezem főleg vidéki helyszínekre a szerves szemléletű házaimat, melyek lehetnek hagyományos szerkezetűek, vagy kis ökológiai lábnyommal rendelkező vályog és szalma házak.

Az Energia és Környezet Alapítvánnyal összefogva szalmabála házak építésében és tervezésében veszek rész. Legújabb kutatási területem az organikus építészeten belül az építészet és az önismeret összekapcsolása, mely a "Neked való ház" nevet kapta..

A tervezés folyamán fontosak számomra a helyi adottságok, építési szokások - anyagok, keresem a környezetbarát építési technológiákat, az optimális egyensúlyt a környezettudatosság és a használatból és funkcióból adódó igények között. Történelmi-kulturális örökség alapjaira igyekszem építkezni és az egyedi igények, adottságokra való tekintettel hagyom az épületet, hogy megtervezze ceruzámmal saját magát. Véleményem szerint az ÉPítés mindig belülről, önmagunkból indul. Ezt a növekedést, külső-belső építkezést kísérem el építészként.


K O Z M A Z S U Z S A N N A

építész, energetikai tanúsító
építési műszaki ellenőr
műemlékvédelmi szakmérnök
architect coach

CURRICULUM VITAE

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z
2002- 2009. BME Építészmérnöki Kar, Tervező Modul
2004. július Gyakorlat - FŐ-ÉP Kft. Zalaegerszeg
2005. június-augusztus Gyakorlat - BódiStúdió Bt. Zalaegerszeg
2005-2006. Soroksári Malom épületegyüttes felmérése - KOMPLEX Ing. Kft. Budapest
2006.-2013. Triskell Épülettervező Kft. Budapest
2013.- Magánpraxis

P Á L Y Á Z A T O K
2005. BME K. épület 2. emeleti Büfé tervezése (társtervező: Bódi Sándor), megvétel
2007. ProLogis - Műemlék kukoricasiló rehabilitálása (társtervező: Varjasy Anikó), 2. helyezés


K A L Á K Á K

2007. augusztus Homoródkarácsonyfalva, fürdőépítő kaláka

2008. augusztus Sárospataki építőtábor, korcsolyapálya és öltöző építése
2012. július Somogyhárságy "Mud in Hungary" vályogtábor
2012. július Viszák "Körte-menedék" építése
2013. július Kecskemét "Összkép" közösséges kemece építés
2013. július Viszák "Börü" építése
2013. augusztus Milejszeg kultúrpajta építése szalmabálából
2013. augusztus Kávás, boronapincék megmentése, sárkaland (saját szervezés)
2016. július Töltéstava, szalmabála gyakorlati képzés az EKA szervezésével
2018. július Isaszeg, szalmabála gyakorlati képzés az EKA szervezésével 

K O N F E R E N C I Á K
2007. Nagyszeben, Építészeti konferencia és kiállítás Kós Károlyról és a magyar organikus építészetről
2008. Budapest, Nemzetközi építészkongresszus - Az építészet térben és időben
2009. Budapest, Nemzetközi építészkongresszus - Új célok és technikák az építészetben
2010. Kárpátalja, Nemzetközi műemlékvédő konferencia - "Megújuló örökség XI." Teleki László Alapítvány
2011. Budapest, Nemzetközi építészkongresszus - Víz és építészet
2011. Partium, Nemzetközi műemlékvédő konferencia - "Megújuló örökség XII." Teleki László Alapítvány
2011. Nagykökényes, Falukonferencia - Merre tart a magyar falu? - múlt, jelen, jövő
2011. Kaposvár, Heil Tibor építész kiállítása és Kós Károly Egyesülés konferenciája
2012. Budapest, Nemzetközi építészkonferencia - Újratervezés/Redesign
2012. Budapest, Magyar Szalmaépítők Egyesülete - "II. Szalma az építészetben" c. konferencia
2013. Budapest, Nemzetközi építészkongresszus - Identitás és építészet
2013. Budapest, Kávás, Szalmabála építő konferencia
2013. Nádasdladány, Az ökológia és a művészet szerepe a paradigmaváltásban
2013. Pécs, Kós Károly Egyesülés konferenciája
2014. CPR Konferencia, Budapest
2015. Makovecz Imre kiállítása - finisszázs, KKE őszi konferencia

T A N U L M Á N Y O K
2002-2009. BME Építészmérnöki Kar, Tervező Modul
2010. EPBD - Új Épületenergetikai Szabályozás tanfolyam
2011. Energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga
2012. Kezdő szintű alkotó fotográfus oktatás - Fotooktatas.hu
2013. Építési műszaki ellenőr OKJ-s tanfolyam és vizsga
2014-2016. BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki Szak
2017. Life Coach Képzés - Karrier Iskola

2019. Csoportos Life Coach Képzés - Karrier Iskola


K I Á L L Í T Á S
2009. október COLOR ARTS Fesztivál - Panelkatedrális - Építészeti Folyosó

J O G O S U L T S Á G O K
Építész tervező
Energetikai tanúsító
Építési műszaki ellenőr


T A G S Á G O K

Magyar Építész Kamara

Budapesti Építész Kamara
SzalmaKaláSz 2010.
Magyar Passzívház Szövetség (Archi Metal Kft.)
Kós Károly Egyesülés (Triskell Kft.) 
Magyar Szalmaépítők Egyesülete
Környezettudatos Építők Szervezete - KÖRÉPÍTŐK


P U B L I K Á C I Ó K, M E G J E L E N É S E K, E L Ő A D Á S O K

Országépítő 2008/3 - Sárospataki építőtábor
Nem félünk a farkastól!
Fémlemez, a hőszigetelés és az organikus épület
2016. Energia és Környezet Alapítvány szervezésében "Neked való ház" címmel előadások
2016. Magyar Szalmaépítők Egyesülete szervezésében "Szalmabála építészeti képzés" előadó
2017. Trust your Architect! - Kortárs Építészeti Központ
2017. Energia és Környezet Alapítvány szervezésében "Neked való ház" címmel előadások
2017. Osszkó, Gyüttment Fesztivál: "Neked való ház" workshop
2018. Energia és Környezet Alapítvány szervezésében "Neked való ház" címmel előadások 
2019. Energia és Környezet Alapítvány szervezésében "Neked való ház" címmel előadások 
2019. Szekszárd Sötétvölgy, Gyüttment Fesztivál: "Neked való ház" workshop 
2019. Karc FM - Spájz interjú

2020/02 Országépítő, Vándorokból mesterek


Ú T K E R E S É S
Reiki I., Reiki II.
Sri Chinmoy meditáció
Antropozófia
Alpha kurzus
Universum Universitas Szabadegyetem
Agykontroll
Hatha jóga
El Camino Spanyolország
El Camino Magyarország
EMK, Pszichodráma és egyéb önismereti kurzusok