LINKEK

Szakmai oldalak:

KÖRÉPÍTŐK

Energia és Környezet Alapítvány

Magyar Szalmaépítők Egyesülete 

Triskell Kft.

Ekler Károly építész

Falufejlesztési Társaság

Országépítő

Vándoriskola

Élőépítészet


Építőanyag:

Biokay

ForrásTégla

Naturillo

Kenderház

Archi Metal Kft.

Kozma Kft.


Hatósági oldalak:

E-építés

Magyar Építész Kamara


Tervezéshez jogszabályi környezet:

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet - az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet - az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet - a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet - az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének...

290/2007. Korm | 1. A kiviteli terv

482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével  és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről

1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről

2012. évi CLVII. törvény Településfejlesztés, településrendezés...

2016. évi XXXVI. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról