Mit jelent a TERVEZÉSI PROGRAM?

2023.07.25

Egy építési folyamat a maga összetettségével és időbeli ráfordításával rengeteg kérdést felvet.

A tervezési program az a dokumentum, amely rögzíti az építés tényét, helyét, léptékét, funkcióját, alaprajzát, az építést érintő jogi környezetet és minden olyan tényezőt, mely befolyásolja a szabályos megvalósulást és befolyásolja a tervezést. 

Azon túl, hogy a tervezés kezdetén a kapcsolatfelvételt segíti, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. §-a rögzíti a tervezési program tartalmát.

(3) * A tervezési programban – amelyet az építtető és tervező közösen készít elő – a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől függően ismertetni kell

a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,

b) a tervezés előzményeit – előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,

c) az elvárt – az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb – követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket,

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,

e) a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait,

f) a helyszín bemutatását,

g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,

h) az építményben üzemelendő technológiákat,

i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,

j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,

k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,

l) * műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,

m) * a szükséges szakági tervezői és szakértői feladatok körét,

n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,

o) * a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit,

p) * a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján.

Összegezve, a tervezési program a szerződés, de sok esetben már a tervezési ajánlat része, melyben lefixáljuk, hogy mekkora és milyen paraméterű házat tervezünk. Ettől el lehet térni a szerződésen belül +/- 10%-ot, de amennyiben ennél nagyobb eltérésre kerül sor a tervezés folyamán, akkor a tervezési díj a többletmunkával arányosan emelkedik. 

Konzultáció a tervezési programról:

Tapasztalatom szerint a tervezési program előkészítéséhez egy alkalommal a személyes egyeztetés sokszor nem elegendő, hiszen a konzultáció során gyakran felmerülnek az építést érintő újabb, eldöntendő kérdések, melyek további utánajárást, illetve számítást igényelnek. A megbeszélés alapcélja, hogy szakszerű tájékoztatást kapjon az építés lehetőségeiről és egy reális cselekvési terv birtokában tudja az építési projektet elindítani.

Ezért én minden konzultációról összefoglalót készítek, valamint a konzultációk végeredményeként elkészítem a tervezési programot, mely az egész építési folyamatot elkíséri, támogatja Önt az elképzelése megvalósításában.

Amennyiben igény lenne rá, a tervezési program közös előkészítése, tanácsadás, illetve Neked való ház ülések miatt viszonylag rövid időn belül tudunk a Budapest, XI. kerületi irodámban találkozni, mely akár egy tervezési kapcsolat alapja lehet. Az első ingyenes kapcsolatfelvételt követően az egyeztetésekért konzultációs díjat számítok fel, melynek az 50 %-át a későbbi tervezési szerződés díjából elengedem majd. Amennyiben érdekli ez az opció, akkor kérésre elküldöm az építészeti tanácsadás konstrukcióit.

Várom jelentkezését.

TERVEZÉSI PROGRAM MINTA: