BABBA-HÁZA, A SZÍV TEMPLOMA

Építészeti koncepció

Az épület alapkonfigurációja Bruder Ildikóval történő beszélgetéseink és a tervezési helyszín bejárásakor kapott sugallatok hatására egyre nyilvánvalóbbá vált számomra. A Szív Temloma nőkör köré kerített szentély, őserőt sugárzó, földanya-méh, ahol a befogadás, a beengedés, foganás, elengedés, ölelés, szeretés, születés élménye megjelenik az épület megformálásában. Az élet ezen állomásai ihlették az épület formáit. 
Az épület három fő szerkezeti traktusra bontható. E három rész az élet fő szakaszait szimbolizálja: érkezést, jelenlétet és a távozást. E három szakasznak a formái is a megélt idő tágulását, szűkülését idézik. A megérkezés egy sétányon keresztül a templom terpeszkedő tömzsi tornya tövében lehetséges, mely csatornaként bevezet minket a templomtérbe. A torony csúcsos formájával kijelöli a kezdetet, a szikrát, ahonnan az egész folyamat elkezdődik. Kijelöli számunkra az utat, melyen életünk vonalán elindulunk. Kapuként szolgál, mely a beavatást, születést szimbolizálja.

A templom központi tere, a templomtér, mely az élet idővonalának egy kiváltságos időpontjára fókuszál, a jelenre. Ezt a kiemelt pontot a fénykupola jelöli ki, mely összeköti az eget a földdel. Az égi létra létra ez, a Ház középpontja, magja. A középpontos helyekre az origó, míg a körívre pedig az origótól mért azonos távolságra található pontok halmaza jellemző. A kör ívén levő pontokra az egyenrangúság, mint a család és a közösség tagjaira is az egyenlőség jellemző. Az origó kijelöli a figyelem irányát is: a kör íve felől a szem és a szív az origó felé kíván fordulni. Ebben a figyelésben egyszer csak elindulunk az égi létrán felfelé.


Az épületet lezáró traktus a templomtér ívén felvett origó köré szerkesztett kupolás tetőszerkezetű épülettömeg. Ezen épületrészben kapnak helyet a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek. 

Épületszerkezetek

A közösség szándéka egy olyan épület létrehozása, melynek felépítéséhez minimális iparilag előállított építőanyag szükséges, valamint fenntartása is gazdaságos. Ma már nem csak a téglára mondhatjuk, hogy teljes értékű, építőanyag, számos alternatív megoldás létezik, melyekkel, a téglát és a hungarocell hőszigetelést kiváltva korszerű, időtálló házat építhetünk. Az alternatív megoldások egyre nagyobb jelentőségűek, hiszen a megnövekedett ökológiai lábnyom, a változó gazdasági lehetőségek, és a jövőnkről való felelős gondoskodás igénye kényszerítő erővel bírnak. Ezen szempontok miatt esett a választás a fa és téglavázas, szalmabála kitöltő falazatú építési módra. Ezzel a falszerkezettel hőtechnikailag, páratechnikailag és élettanilag is kiváló házat lehet építeni.A szerkezetek kialakításánál alapvető szempont, hogy átlagos kivitelezői tapasztalattal és felszereltséggel megépíthető épületet hozzunk létre. Ennek megfelelően a választott szerkezetek hagyományos jellegűek.